Misja

Fundacja Mundi Plumarii została powołana by wspierać kreowanie wizerunku oraz promocję działalności organizacji pozarządowych NGO i NPO, a także nieformalnych grup reprezentujących oddolne inicjatywy obywatelskie.

W dobie komunikacji wizualnej niezbędnym elementem skutecznej promocji i budowania pozytywnych relacji z otoczeniem jest wykorzystanie materiałów ułatwiających rozpoznanie organizacji i jej działań.

Nasz program realizujemy głównie przez przygotowywanie naszywek oraz haftów, dzięki którym nasi beneficjenci mogą się wyróżnić i skutecznie promować swoje działania.

Zgodnie ze statutem działamy na terenie całej Europy, mamy także możliwość rozszerzenia naszej aktywności na kraje poza europejskie.